Sınıf II böl 1
,
Deep bite
,
Çapraşıklık

Distalizasyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf II
,
Elastikler: Dikey
Courtesy of Dr. V. Laoamata, 2020
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 38
 • Gender: male
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 28 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 69 + 59 + 22 = 150
 • Mandibulary: 69 + 59 + 22 = 150

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera retainer
 • Mandibular: Vivera retainer

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • This is a class II division 1 case with a good facial profile
 • We have set up an upper arch sequential distalization treatment plan for this case
 • While distalizing the upper molars, the bite was opened and the severe anterior deep bite was resolved
 • Invisalign clear aligner is a very effective orthodontic appliance for distalizing the molars without TADs and treating Class II division 1 non-extraction protocol with a great result

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk
Click to compare enlarged398