Sınıf II böl 1
,
Mandibular Retrognati
,
Open bite
,
Dar Ark
,
Maksiller orta hat sapması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
Mesiyalizasyon
,
Ektrüzyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
First premolar extraction
,
Diğer Ekstraksiyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf II
Courtesy of Dr. C. Capan, 2020
Award 2021 Peer Review Award
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 29
 • Gender: male
 • Invisalign Submission Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 26 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 56 + 16 = 72
 • Mandibulary: 56 + 16 + 10 = 82

Aligner Wear time

 • 15 days for the first 3 months, every 10 days for the rest and 7 days for the final aligners.

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Distalization was planned for the upper left arch and a combination of distalization and mesialization for the upper right arch
 • Class II elastics (6 1/2 oz 4.8mm heavy) were advised for night use only
 • At the end of the initial aligners, the closure of all extraction spaces was achieved
 • For midline correction the patient used class 2 elastics on the left side and class 3 elastics on the right side during the 2nd additional aligners phase
 • The patient's cooperation was so good that he used elastics for 24/7 instead of only during the night
 • This great patient cooperation made it possible to achieve midline and anterior-posterior corrections at aligner 16 rather than aligner 20
 • At the final refinement, IPR on lower anterior and extrusion of the upper anterior were planned for a better overbite and overjet relationship

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged428
Click to compare enlarged422