Sınıf III
,
Kenardan kenara kapanış
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar
,
Boşluk

Distalizasyon
,
Mesiyalizasyon
,
 Spee Eğrisini Düzleştirme
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
Boşluk Kapatma
,
Ameliyat Öncesi
,
Elastikler: Sınıf II
,
Elastikler: Sınıf III
,
Elastikler: Dikey
Courtesy of Dr. B. Wang, 2020
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 19
 • Gender: female
 • Invisalign Submission Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 26 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 43 + 33 = 76
 • Mandibulary: 43 + 33 = 76

Aligner Wear time

 • 1 week

Alıkoyma

 • Maxillary: Hawley
 • Mandibular: Hawley

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Pre-surgical orthodontics: Alignment, leveling and coordination of upper and lower arches
 • Upper posterior teeth distalization on both sides with the help of Class II elastics to palatally decompensate upper anterior teeth, power ridge was used to prevent a gingival recession, alveolar bone dehiscence and fenestration during lower anterior teeth labially decompensation
 • Orthognathic surgery: Le fort I osteotomy for maxillary advancement, bilateral sagittal split ramus osteotomy for mandibular setback and derotation
 • Post-surgical orthodontics: achieve stable maxillary and mandibular position and detailing the post-surgical occlusal relationship

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged422