Sınıf III
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
Elastikler: Sınıf III
,
Elastikler: Dikey
Courtesy of Dr S. Tsai, 2020
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 27
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 28 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 47 + 38 + 6 = 91
 • Mandibulary: 44 + 38 + 6 = 88

Aligner Wear time

 • 10 gün

Alıkoyma

 • Maxillary: Hawley
 • Mandibular: Hawley

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Sequential distalisation of lower dentition was adopted and Class III elastics were used to improve the anterior/posterior relationship and finished full class I molar and canine relationship
 • Minor proclination of upper anteriors to aid the correction of anterior crossbite
 • Precision bite ramps at additional aligner stage were used in order to improve deepbite correction
 • Did lower incisor proclination and intrusion while doing lower molar distalisation and avoiding retroclination of lower annteriors during class III correction

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged392