Sınıf III
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Open bite
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
IPR
,
Overtreatment
Courtesy of Dr W. Chi Chiu, 2020
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 12
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Teen

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 94 + 35 + 6 = 135
 • Mandibulary: 94 + 35 + 6 = 135

Aligner Wear time

 • 12 days

Alıkoyma

 • Maxillary: Other clear
 • Mandibular: Other clear

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Upper expansion was used to relieve crowding and improve arch form.
 • Segmental distalization was performed on the lower arch to correct Class III malocclusion and to establish normal overjet and overbite.
 • Intrusion over UL and LL anteriors was used to correct occlusal plane canting and to correct the functional shift to the left.
 • Facial asymmetry was corrected with the correction of midline deviation and functional shift.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged392