Sınıf I
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Ektrüzyon
,
IPR
Courtesy of Dr J. Lim, 2021
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 46
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Lite

Total Treatment Time

 • 10 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 14 + 14 = 28
 • Mandibulary: 14 + 14 = 28

Aligner Wear time

 • 10

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

Interproximal reduction and arch expansion were planned to improve the inclination of the upper and lower incisors.
Amount of extrusion of upper right lateral incisor(1.2) was too large for Invisalign Lite case to solve, direct bonding of mini tube appliance on tooth 1.1~1.3 was temporarily used for 1 month.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged392