Sınıf III
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Kenardan kenara kapanış
,
Open bite
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar
,
Boşluk
,
Ön Restoratif

Distalizasyon
,
Ektrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
IPR
,
Restoratif
,
Veneers
,
Elastikler: Sınıf III
Courtesy of Dr F. Baboni, 2021
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 29
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Comprehensive

Total Treatment Time

 • 13 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 34 + 13 = 47
 • Mandibulary: 34 + 13 = 47

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera retainer
 • Mandibular: Fixed/Bonded

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Expansion of the upper arch
 • Class III elastic
 • Extrusion of the 1.3, 1.2, 1.1, 2.1 and 2.2
 • Optimized rotation attachment (G3) on 2.4, 2.3, 3.4, 3.5, 1.4, 4.4
 • Optimized extrusion attachment (G3) on 1.3, 1.2,, 1.1, 2.1 and 2.2
 • Optimized Multi-plane (G4) on 2.5
 • Optimized root control attachments (G4) on 4.3 and 3.3
 • Optimized multi-plane attachments for molars (G7+) on 3.6
 • Veneers after orthodontic treatment with Invisalign Appliance
 • Teeth 1.7, 2.7, 3.7, and 4.7 were not moved, because the patient preferred not to extract 1.8, 2.8, 3.8, and 4.8 at the time due to health conditions.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged392