Sınıf III
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Open bite
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
 Spee Eğrisini Düzleştirme
,
İntrüzyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf III
Courtesy of Dr H. Watabe, 2021
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 28
 • Gender: female
 • Invisalign Submission Option: Invisalign Comprehensive

Total Treatment Time

 • 16 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 21 + 10 + 8 = 39
 • Mandibulary: 29 + 27 + 8 = 64

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera retainer
 • Mandibular: Vivera retainer

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • First aligner
 • In upper arch, the crowding was improved.
 • In lower arch, in combination with ClassⅢ elastic, the mandibular molars were moved distal and intrusion.
 • Additional aligner
 • In lower arch, since the distal movement of the molars was insufficient, a further distal movement was performed.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged392