Sınıf III
,
Dar Ark
,
Maksiller orta hat sapması
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık

Distalizasyon
,
 Spee Eğrisini Düzleştirme
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf III
Courtesy of Dr H. Sik Park, 2021
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 21
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Teen

Total Treatment Time

 • 23 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 35 + 37 + 12 = 84
 • Mandibulary: 35 + 37 + 12 = 84

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • The patient has a Class III tendency.
 • I planned extrusion of upper incisors and IPR on lower incisors to make normal overjet and overbite.
 • Class III elastics were used during treatment time.
 • The upper right canine was rotated, root mesial position, and highly positioned.
 • I needed an additional attachment for extrusion and position of 1.3. at 1st and 2nd additional aligners.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged398
Click to compare enlarged392