Class II div 2
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Mesiyalizasyon
,
İntrüzyon
,
Retraksiyon
,
First premolar extraction
,
Diğer Ekstraksiyon
,
IPR
,
Boşluk Kapatma
,
Faz II tedavisi
,
Elastikler: Sınıf II
,
Diş çekme (ekstraksiyon)
Courtesy of Dr H. Watabe, 2023
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 36
 • Gender: female
 • Invisalign Submission Option: Invisalign Comprehensive

Total Treatment Time

 • 16 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 34 + 22 = 56
 • Mandibulary: 45 + 15 = 60

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera retainer
 • Mandibular: Vivera retainer

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Class II relationship maintained
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Extracted 14, 24,35.
 • The lower midline was shifted 4 mm to the left.
 • Staging of retraction used simultaneous movements.
 • Treatment period for initial aligners was 11 months.
 • Initial aligners: continued using Class II elastics (3/16 inch, 6.0 OZ ) on the right side and Class II elastics (3/16 inch, 4.5 OZ ) on the left.
 • Ek hizalayıcılar: Triangle elastics (3/16 inch, 4.5 OZ) were used on both sides.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged400
Click to compare enlarged394