Class II div 2
,
Artmış overjet
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
 Spee Eğrisini Düzleştirme
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf II
Courtesy of Dr L. De la Torre, 2023
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

  • Age: 25
  • Gender: male
  • Invisalign Submission Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

  • 17 ay

Hizalayıcı sayısı

  • Maxillary: 46 + 11 = 57
  • Mandibulary: 40 + 6 = 46

Aligner Wear time

  • 10 gün

Alıkoyma

  • Maxillary: Vivera retainer
  • Mandibular: Vivera retainer

Results achieved

  • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
  • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
  • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
  • Derin kapanış iyileştirildi
  • Orta hatlar çakışık
  • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
  • Curve of Spee leveled
  • Arklar hizalandı ve koordine edildi
  • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
  • Ark biçimi iyileştirildi
  • Estetik gülümseme hattına ulaşıld 
  • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
  • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

  • In this case, we distalized the upper right side with class II elastics.
  • In the lower arch, we did IPR to improve the space of all teeth.
  • Some expansion was done to reach the coordination of arches.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged380
Click to compare enlarged392