Sınıf III
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık

Elastikler: Sınıf III
,
Distalizasyon
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 15
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Full

Tanı özeti

 • Sınıf III ilişkisi
 • Dar Ark
 • Anterior Crossbite
 • Çapraşıklık

Kullanımı

 • Distalizasyon
 • İntrüzyon
 • Ektrüzyon
 • Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Ekspansiyon
 • Proklinasyon
 • Elastikler: Sınıf III
 • Power Ridge Feature on Buccal 3.1 (LL1)
 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 4.3 (LR3)
 • Optimized Extrusion Attachment (G3) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Pressure Areas (G5) on Lingual 4.3 (LR3)
Courtesy of Dr. K. Ojima 2016

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • Start date 08-26-2014
 • 18 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 47 + 35 + 32 = 114
 • Mandibular: 31 + 20 + 12 = 63

Alıkoyma

 • Maxillary: Invisalign Aligner
 • Mandibular: Invisalign Aligner