Class II div 2
,
Kenardan kenara kapanış
,
Deep bite
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık

Distalizasyon
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf II
Courtesy of Dr. K. Ojima, 2016
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 26
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 20 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 50 + 38 = 88
 • Mandibulary: 58 + 19 = 77

Alıkoyma

 • Maxillary: Invisalign Aligner
 • Mandibular: Invisalign Aligner

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Significant improvement ofoverbite
 • Orta hatlar çakışık
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390