Sınıf III
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Açık kapanış
,
Dar Ark
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Maksiller orta hat sapması
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar
,
Impacted canines

Elastikler: Sınıf III
,
Distalizasyon
,
Mesiyalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
Diğer Ekstraksiyon

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 35
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Full

Tanı özeti

 • Sınıf III ilişkisi
 • Dar Ark
 • Orta Hat Kayması
 • Anterior Crossbite
 • Posterior Çapraz Kapanış
 • Mandibular orta hat sapması
 • Maksiller orta hat sapması
 • Açık kapanış
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Distalizasyon
 • Mesiyalizasyon
 • İntrüzyon
 • Ektrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Ekspansiyon
 • Proklinasyon
 • Elastikler: Sınıf III
 • Other Extraction
 • Retraksiyon
 • Power Ridge Feature on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized Extrusion Attachment (G3) on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Multi-Tooth Extrusion Attachments (G4) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 3.4 (LL4)
Courtesy of Dr. K. Ojima 2016
Award 2017 Peer Review Award

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
İlerleme
lower

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 26 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 86 + 29 + 17 = 132
 • Mandibular: 86 + 26 + 14 = 126

Alıkoyma

 • Maxillary: Invisalign Aligner
 • Mandibular: Invisalign Aligner