Sınıf III
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Open bite
,
Dar Ark
,
Maksiller orta hat sapması
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar
,
Impacted canines

Elastikler: Sınıf III
,
Distalizasyon
,
Mesiyalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
Diğer Ekstraksiyon
Courtesy of Dr. K. Ojima, 2016
Award 2017 Peer Review Award
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 35
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 26 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 86 + 29 + 17 = 132
 • Mandibulary: 86 + 26 + 14 = 126

Alıkoyma

 • Maxillary: Invisalign Aligner
 • Mandibular: Invisalign Aligner

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Overjet iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

lower
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

ClinCheck tedavi planı

Smartforce features

 • Power Ridge Feature on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized Extrusion Attachment (G3) on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Multi-Tooth Extrusion Attachments (G4) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 3.4 (LL4)
Download ADF files:
İlk
ek hizalayıcılar