Sınıf I
,
Sınıf III
,
Artmış overjet
,
Open bite
,
Dar Ark
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
Ektrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Elastikler: Dikey
Courtesy of Dr. K. Malekian, 2016
Award 2017 Peer Review Award
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 15
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Teen

Total Treatment Time

 • 51 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 50 + 52 + 20 + 16 = 138
 • Mandibulary: 50 + 25 + 25 + 16 = 116

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera
 • Mandibular: Vivera

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Overjet iyileştirildi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Treatment aligner change every 14 days. Refinement aligner change every 7 days
 • This is probably one of the most difficult and challenging treatments I have done. The patient father is a doctor and before starting treatment we talked that this treatment required:
 • 1.Extraction of upper premolars in order to align highly erupted upper canines.We wanted to avoid extractions since it was not a good solution for the final profile and upper lip of the patient.
  2.The 5mm anterior open bite required surgery and the father obviously wanted to avoid the surgery for his daughter.
 • The treatment was long but the results are excellent regarding the starting point. I used all CC strategies possible in order to achieve this result (Upper Sequential distalisation of 4-5mm of UR7,UL7).The patient compliance during the total treatment time has been excellent.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk
Click to compare enlarged396