Dar Ark
,
Sınıf II böl 1
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Deep bite
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Boşluk

IPR
,
Mesiyalizasyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Boşluk Kapatma
,
Elastikler: Sınıf II
Courtesy of Dr. Mark Lowe, 2016
Award North America Summit Shootout
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 10
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 28 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 19 + 11 = 30
 • Mandibulary: 19 + 11 = 30

Alıkoyma

 • Maxillary: Invisalign aligner
 • Mandibular: Other clear

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Deep BiteOverjet improved
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee level
 • Alignment achieved
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile line was achieved
 • All treatment goals were achieved

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

ClinCheck tedavi planı

Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged

Smartforce features

 • Power Ridge Feature
 • Optimized Rotation Attachment (G3)
 • Optimized Extrusion Attachment (G3)
 • Multi-Tooth Extrusion Attachments (G4)
 • Optimized Multiplane Feature (G4)
Download ADF files:
İlk
Ek hizalayıcılar