Sınıf III
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Open bite
,
Çapraşıklık

Distalizasyon
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Diğer Ekstraksiyon
Courtesy of Dr. H. Kim Chuan, 2016
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 29
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 37 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 45 + 19 = 64
 • Mandibulary: 45 + 19 = 64

Aligner Wear time

 • 2 weeks

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera
 • Mandibular: Vivera

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved

Yorumlar

 • Aligner wear time: 2-weeks

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

ClinCheck tedavi planı

Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged

Smartforce features

 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 1.3 (UR3)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 2.3 (UL3), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 3.3 (LL3)
Download ADF files:
İlk
ek hizalayıcılar