Sınıf I
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Çapraşıklık

İntrüzyon
,
IPR
,
Elastikler: Dikey
Courtesy of Dr. S. Shih-Hsuan Chen, 2016
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 34
 • Gender: male
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 20 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 29 + 10 = 39
 • Mandibulary: 26 + 10 = 36

Aligner Wear time

 • 2 weeks

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Buccally flared and overerupted upper second molars were successfully intruded and moved palatally by aligners alone.
 • Lingually tilted lower second molars were uprighted as well. Posterior occlusion with ideal intercuspation was established with the aid of vertical elastics.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390