Sınıf I
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Çapraşıklık

Elastikler: Dikey
,
İntrüzyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 34
 • Cinsiyeti: erkek
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Full

Tanı özeti

 • Sınıf I ilişkisi
 • Posterior Çapraz Kapanış
 • Çapraşıklık

Kullanımı

 • İntrüzyon
 • IPR
 • Elastikler: Dikey
 • Power Ridge Feature on Buccal 3.1 (LL1)
 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 3.5 (LL5)
Courtesy of Dr. S. Shih-Hsuan Chen 2016

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 20 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 29 + 10 = 39
 • Mandibular: 26 + 10 = 36

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 2 weeks

Yorumlar

 • Buccally flared and overerupted upper second molars were successfully intruded and moved palatally by aligners alone.
 • Lingually tilted lower second molars were uprighted as well. Posterior occlusion with ideal intercuspation was established with the aid of vertical elastics.

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded