Class II div 2
,
Artmış overjet
,
Derin kapanış
,
Dar Ark
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık

Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 15
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Teen

Tanı özeti

 • Sınıf II bölüm 2 ilişkisi
 • Dar Ark
 • Orta Hat Kayması
 • Posterior Çapraz Kapanış
 • Maksiller orta hat sapması
 • Derin kapanış
 • Artmış overjet
 • Çapraşıklık

Kullanımı

 • İntrüzyon
 • Ektrüzyon
 • Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Ekspansiyon
 • Proklinasyon
 • IPR
 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 1.1 (UR1)
 • Optimized DeepBite Attachments Activated for Premolar Extrusion (G5) on Buccal 3.4 (LL4)
Courtesy of Dr. C. O'Hehir 2017
Award 2018 Peer Review Awards

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 16 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 24 + 12 = 36
 • Mandibular: 24 + 12 = 36

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 2 hafta

Yorumlar

 • IPR carried out in the upper and lower arches to relieve crowding and help correct arch form
  Expansion of Buccal segments
 • A mixture of intrusion and relative extrusion of the maxillary anterior teeth was carried out
 • Proclination of the lower labial segment
 • Use of power ridges, optimised attachments
 • Avoidance of round tripping of teeth

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Fixed/Bonded