Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Deep bite
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
Mesiyalizasyon
,
İntrüzyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
Diğer Ekstraksiyon
,
IPR
,
Boşluk Kapatma
,
TADs
Courtesy of Dr. H. Kim Chuan, 2017
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 15
 • Gender: male
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 42 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 42 + 21 + 18 = 81
 • Mandibulary: 42 + 21 + 18 = 81

Aligner Wear time

 • 2 weeks for 1st set and 1st refinement set, and 1 week for 2nd refinement set

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera
 • Mandibular: Vivera

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Significant improvement ofoverbite
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Assymetry extraction of upper 15 and 24 to correct upper dental midline
 • Lower extraction of 34 and 44
 • Distalisation of upper and lower anteriors to correct crowding and reduce lip procumbancy
 • Intrusion of lower anteriors to have a flat plane
 • Intrusion of upper anterior to correct the gummy smile
 • Bodily movement of upper and lower incisor to centralize the midline
 • Bodily translation of teeth to achieve space closure with root parallellism
 • Rotational correction of 23
 • Expand the arch to achieve symmetrical arch form

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390