Sınıf II böl 1
,
Artmış overjet
,
Derin kapanış
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Elastikler: Sınıf II
,
Distalizasyon
,
İntrüzyon
,
Retraksiyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 15
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Full

Tanı özeti

 • Sınıf II bölüm 1 ilişkisi
 • Orta Hat Kayması
 • Maksiller orta hat sapması
 • Derin kapanış
 • Artmış overjet
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
 • Asimetrik arklar

Kullanımı

 • Distalizasyon
 • Elastikler: Sınıf II
 • Spee Eğrisini Düzleştirme
 • İntrüzyon
 • IPR
 • Retraksiyon
 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 4.3 (LR3), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized Extrusion Attachment (G3) on Buccal 1.2 (UR2)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 1.3 (UR3)
 • Pressure Areas (G5) on Lingual 4.1 (LR1), Lingual 4.2 (LR2), Lingual 4.3 (LR3), Lingual 3.1 (LL1), Lingual 3.2 (LL2)
 • Optimized DeepBite Attachments for Anchorage (G5) on Buccal 1.4 (UR4)
 • Optimized DeepBite Attachments Activated for Premolar Extrusion (G5) on Buccal 2.4 (UL4), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 3.4 (LL4)
Courtesy of Dr. G. Zanardi 2017

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 16 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 31
 • Mandibular: 31

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 2 hafta

Yorumlar

 • Class I relationship was achieved trhough the performance of IPR and mainly by the use of Class II elastics on the left side.
 • Functional canine guidance were achieved on both sides and it was evident a great imporvement of overjet and overbite, with a better axial inclination of incisors (chief complaint).

Alıkoyma

 • Maxillary: Other Clear
 • Mandibular: Fixed/Bonded