Sınıf III
,
Artmış overjet
,
Açık kapanış
,
Dar Ark
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 33
 • Cinsiyeti: erkek
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Full

Tanı özeti

 • Sınıf III ilişkisi
 • Dar Ark
 • Orta Hat Kayması
 • Mandibular orta hat sapması
 • Artmış overjet
 • Açık kapanış
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Ekspansiyon
 • Ektrüzyon
 • İntrüzyon
 • IPR
 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 1.4 (UR4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Multi-Tooth Extrusion Attachments (G4) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.4 (LL4)
Courtesy of Dr. A. Conde Junior 2017
Award 2018 Peer Review Awards

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 20 + 15 = 35
 • Mandibular: 20 + 15 = 35

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 10

Yorumlar

 • Anterior extrusion mechanics and intrusion of the posterior teeth were performed, however, the patient requested the removal of the vestibular attachments and, therefore, they were positioned on the lingual surface.

Alıkoyma

 • Maxillary: Invisalign Aligner
 • Mandibular: Fixed/Bonded