Sınıf III
,
Artmış overjet
,
Open bite
,
Dar Ark
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
IPR
Courtesy of Dr. A. Conde Junior, 2017
Award 2018 Peer Review Awards
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 33
 • Gender: male
 • Invisalign Treatment Option: Full

Total Treatment Time

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 20 + 15 = 35
 • Mandibulary: 20 + 15 = 35

Aligner Wear time

 • 10

Alıkoyma

 • Maxillary: Fixed/Bonded
 • Mandibular: Invisalign Aligner

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Significant improvement ofoverbite
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Anterior extrusion mechanics and intrusion of the posterior teeth were performed, however, the patient requested the removal of the vestibular attachments and, therefore, they were positioned on the lingual surface.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged386