Sınıf I
,
Açık kapanış
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Mandibular orta hat sapması
,
Çapraşıklık

Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 39
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Lite

Tanı özeti

 • Sınıf I ilişkisi
 • Dar Ark
 • Mandibular orta hat sapması
 • Maksiller orta hat sapması
 • Açık kapanış
 • Çapraşıklık
 • Asimetrik arklar

Kullanımı

 • Ekspansiyon
 • Ektrüzyon
 • İntrüzyon
 • Proklinasyon
 • IPR
 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 2.3 (UL3)
 • Optimized Extrusion Attachment (G3) on Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized Multiplane Feature (G4) on Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
Courtesy of Dr. M. Pedernera 2017

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 9 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 14 + 12 = 26
 • Mandibular: 14 + 12 = 26

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 2 hafta

Yorumlar

 • The anterior open bite, anterior proclination combined with narrow arches and crowding was a tough basically because not only the alignement and expansión could make the anterior open bite to get worse, I combined a mild expansion on the upper and lower arches, with anterior and posterior IPR in the lower arch to be able to solve the problem of the crowding without the need of proclination.
 • The first set of aligners were made after taking PVS impressions and the following sets after scanning with iTero Element.
  The first set of aligners were changed every 2 weeks but in the refinement stage the patient was asked to do it every week.
 • The 1.2 and 2.2 teeth were reshaped wearing just a small part of the incisal edge to improve their shape

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera
 • Mandibular: Vivera