Class II div 2
,
Mandibular Retrognati
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık

Elastikler: Sınıf II
,
Distalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
Courtesy of Dr A. Moullas, 2018
Award 2019 Peer Review Award
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 12
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Teen

Total Treatment Time

 • 14 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 41
 • Mandibulary: 41

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Significant improvement ofoverbite
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Mandibular growth modification and bite jump

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged426
Click to compare enlarged420