Class II div 2
,
Mandibular Retrognati
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık

Elastikler: Sınıf II
,
Distalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 12
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Teen

Tanı özeti

 • Sınıf II bölüm 2 ilişkisi
 • Mandibular Retrognati
 • Dar Ark
 • Derin kapanış
 • Çapraşıklık

Kullanımı

 • Distalizasyon
 • Elastikler: Sınıf II
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Ekspansiyon
 • İntrüzyon
 • Optimized Rotation Attachment (G3) on Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.4 (LL4)
 • Optimized Multiplane Feature (G4) on Buccal 1.2 (UR2)
 • Optimized Root Control Attachments (G4) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 3.3 (LL3)
 • Conventional Bite Ramp on Lingual 1.1 (UR1), Lingual 1.2 (UR2), Lingual 2.1 (UL1), Lingual 2.2 (UL2)
Courtesy of Dr A. Moullas 2018
Award 2019 Peer Review Award

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 14 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 41
 • Mandibular: 41

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Yorumlar

 • Mandibular growth modification and bite jump

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: