Sınıf II böl 1
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar
,
Ön Restoratif

Elastikler: Sınıf II
,
Mesiyalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ekspansiyon
,
IPR
Courtesy of Dr S. Palma Moya, 2018
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 50
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 19 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 23 + 26 = 49
 • Mandibulary: 29 + 26 = 55

Aligner Wear time

 • initial 14 days, additional 7 days

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Orta hatlar çakışık
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • To achieve this result we have used the full invisalign treatment.
 • We mesialized the lower arch using locatellis and class II elastics.
 • We used fixed retainers at the end of the treatment and finished with whitening.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged426
Click to compare enlarged420