Sınıf II böl 1
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar
,
Ön Restoratif

Elastikler: Sınıf II
,
Mesiyalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ekspansiyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 50
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf II bölüm 1 ilişkisi
 • Dar Ark
 • Orta Hat Kayması
 • Mandibular orta hat sapması
 • Derin kapanış
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
 • Asimetrik arklar

Kullanımı

 • Elastikler: Sınıf II
 • Mesiyalizasyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Ekspansiyon
 • IPR
 • Ön Restoratif
 • Power ridge on Buccal 1.1 (UR1), Lingual 1.1 (UR1), Buccal 2.1 (UL1), Lingual 2.1 (UL1)
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 4.3 (LR3), Buccal 3.4 (LL4)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.2 (UR2), Buccal 1.3 (UR3), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 4.4 (LR4)
Courtesy of Dr S. Palma Moya 2018

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
Ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 19 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 23 + 26 = 49
 • Mandibular: 29 + 26 = 55

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • initial 14 days, additional 7 days

Yorumlar

 • To achieve this result we have used the full invisalign treatment.
 • We mesialized the lower arch using locatellis and class II elastics.
 • We used fixed retainers at the end of the treatment and finished with whitening.

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: