Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Mesiyalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
First premolar extraction
,
Diğer Ekstraksiyon
,
Boşluk Kapatma
Courtesy of Dr S. Chieh Lin, 2018
Award 2019 Peer Review Award
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 33
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 18 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 46 + 23 = 69
 • Mandibulary: 32 + 19 = 51

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Significant improvement ofoverbite
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • This is a class I malocclusion case with anterior crowding and crossbite
 • Both upper and lower incisors flare out and create a protrusive profile.
 • The plan was to doextraction on 1.4,2.4,3.5,4.5 to resolve crowding, and some retraction for an improved profile.

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged426
Click to compare enlarged420