Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Elastikler: Sınıf III
,
Mesiyalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Proklinasyon
,
Diğer Ekstraksiyon
,
First premolar extraction

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 12
 • Cinsiyeti: erkek
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Teen

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Posterior Çapraz Kapanış
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Mesiyalizasyon
 • Ektrüzyon
 • İntrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Proklinasyon
 • Diş çekme (ekstraksiyon)
 • Birinci Küçük Azı Dişi ekstraksiyonu
 • Elastikler: Sınıf III
Courtesy of Dr X. Zhang 2018

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 28 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 34 + 32 = 66
 • Mandibular: 38 + 29 = 67

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 10 gün

Yorumlar

 • The patient cooperated very well during the treatment and was consistent in wearing the aligners.
 • The mandible kept growing during the treatment, we added class-III elastics to adjust molar's relationship.
 • We started the second phase to adjust molars' relationship and extrude tooth 12.

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: