Class II div 2
,
Deep bite
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
 Spee Eğrisini Düzleştirme
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf II
Courtesy of Dr B. Wang, 2018
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 29
 • Gender: female
 • Invisalign Submission Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 18 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 36 + 21 = 57
 • Mandibulary: 36 + 21 = 57

Aligner Wear time

 • 1 week

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Spee Eğrisi düzeltildi
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Distalization of upper posterior teeth with the help of Class II elastics to achieve Class I molar and canine relationships
 • IRP helped resolving dental crowding and reduced the periodontal black triangle
 • Root lingual torque was added to control the position of the upper and lower anterior teeth roots and prevent any further gingival recession or periodontal damage

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390