Sınıf III
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Kenardan kenara kapanış
,
Mandibular orta hat sapması
,
Çapraşıklık

Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
IPR
,
Elastikler: Sınıf III
Courtesy of Dr K. Tokuhisa, 2018
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 44
 • Gender: male
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 27 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 27 + 10 = 37
 • Mandibulary: 26 + 13 = 39

Aligner Wear time

 • 2 hafta

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • The treatment plan was to align the teeth and to correct the anterior crossbite through lingual root torque with Power ridge.
  We corrected the anterior crossbite and aligned the teeth with Class Ⅲ elastics and the use of IPR

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390