Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Mesiyalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 32
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Dar Ark
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Mesiyalizasyon
 • Ekspansiyon
 • Ektrüzyon
 • İntrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Proklinasyon
 • IPR
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 2.3 (UL3), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 1.3 (UR3), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
Courtesy of Dr M. Pedernera 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 10 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 40 + 16 = 56
 • Mandibular: 37 + 16 = 53

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Yorumlar

 • The main concern was to solve the crowding of lower and upper teeth
 • Important was to prevent the lower incisors from colliding against the upper incisors during the treatment
 • Treatment plan was to expand and a mild protrusion of both arches to improve the narrow arches
 • Due to the Mandibular excess of Bolton index IPR was performed on both arches
 • We decided to use double retainers (fixed and Vivera) to maintain the final results

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: