Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Kenardan kenara kapanış
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Orta Hat Kayması
,
Rotasyonlar
,
Boşluk
,
Diyastema

Distalizasyon
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
IPR
,
Boşluk Kapatma
Courtesy of Dr A. Izadi, 2019
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 42
 • Gender: male
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 11 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 17
 • Mandibulary: 24

Aligner Wear time

 • 2 hafta

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • In this case we used a combination of retraction and derotation to achieve aesthetic results
 • 3mm vertical attachments were used on molars to prevent mesial drift of posterior dentition

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk
Click to compare enlarged426