Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Kenardan kenara kapanış
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Orta Hat Kayması
,
Rotasyonlar
,
Boşluk
,
Diyastema

Distalizasyon
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
IPR
,
Boşluk Kapatma

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 42
 • Cinsiyeti: erkek
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Kenardan kenara kapanış
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Orta Hat Kayması
 • Rotasyonlar
 • Boşluk
 • Diyastema

Kullanımı

 • Distalizasyon
 • Ekspansiyon
 • Ektrüzyon
 • İntrüzyon
 • Retraksiyon
 • IPR
 • Boşluk Kapatma
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 2.3 (UL3)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4)
Courtesy of Dr A. Izadi 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 11 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 17
 • Mandibular: 24

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 2 hafta

Yorumlar

 • In this case we used a combination of retraction and derotation to achieve aesthetic results
 • 3mm vertical attachments were used on molars to prevent mesial drift of posterior dentition

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: