Sınıf III
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Açık kapanış
,
Dar Ark
,
Mandibular orta hat sapması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Elastikler: Sınıf III
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 41
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Lite

Tanı özeti

 • Sınıf III
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Açık kapanış
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Mandibular orta hat sapması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Ekspansiyon
 • Ektrüzyon
 • İntrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Proklinasyon
 • Retraksiyon
 • IPR
 • Elastikler: Sınıf III
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 2.4 (UL4)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 3.1 (LL1)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 2.3 (UL3), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 3.5 (LL5)
Courtesy of Dr K. Sung Chung 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 8 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 14 + 14 = 28
 • Mandibular: 14 + 14 = 28

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • Initial set of aligners changed at 2 weeks interval for 1 month, then changed at 7 days interval after corticotomy was done until the end of treatment

Yorumlar

 • Anterior cross bites was corrected by retroclination of lower incisors and proclination of upper lateral incisors
 • Crowding was resolved with expansion and IPR
 • Class III relationship was corrected with Class III elastics to a Class I relationship
 • Over bite was improved by extrusion of incisors
 • Bolton Excess in lower arch was improved by performing IPR.
 • Corticotomy was performed using piezotome between premolars to premolars in both arches.
 • Aligners changed at weekly interval after corticotomy was done

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: