Sınıf I
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık

Elastikler: Dikey
,
Ekspansiyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 31
 • Cinsiyeti: erkek
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Lite

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık

Kullanımı

 • Ekspansiyon
 • IPR
 • Elastikler: Dikey
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 2.4 (UL4), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 4.3 (LR3)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.2 (UR2), Buccal 1.3 (UR3), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized deepbite attachments for anchorage (G5) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 4.4 (LR4)
Courtesy of Dr V. Laoamata 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
Ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 13 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 14 + 14 = 28
 • Mandibular: 14 + 14 = 28

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 2 hafta

Yorumlar

 • Dental crowding and upper incisors proclination were solved by expanding the upper and lower narrow arch, with the use of IPR this created enough space to correct both crowding and proclination
 • At the end of the initial treatment we found that the anterior occlusal was not optimal and we were able to correct this with the use of vertical elastics during the refinement

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: