Sınıf I
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Ekspansiyon
,
Retraksiyon
Courtesy of Dr P. Costa-Monteiro, 2019
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 30
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 6 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 12
 • Mandibulary: 17

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Overjet iyileştirildi
 • Significant improvement ofoverbite
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi

Yorumlar

 • Great Expansion with torque control
 • Correction of protrusion of lower incisors and expansion with movement and root control.
  Correction of overbite with intrusion of molars and retrusion of upper incisors

Images

Initial and final

İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

ClinCheck information

Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged
Download ADF files:
İlk