Anterior Çapraz Kapanış
,
Sınıf II böl 1
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Mandibular orta hat sapması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar
,
Impacted canines

Elastikler: Sınıf II
,
Elastikler: Sınıf III
,
Distalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
Retraksiyon
,
First premolar extraction
,
Boşluk Kapatma

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 17
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf II böl 1
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Mandibular orta hat sapması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
 • Impacted canines

Kullanımı

 • Distalizasyon
 • Ektrüzyon
 • İntrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Diş çekme (ekstraksiyon)
 • Retraksiyon
 • Birinci Küçük Azı Dişi ekstraksiyonu
 • Boşluk Kapatma
 • Elastikler: Sınıf II
 • Elastikler: Sınıf III
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 2.2 (UL2)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 2.1 (UL1), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 3.4 (LL4)
Courtesy of Dr S. Chieh Lin 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Class II relationship maintained
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 17 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 36 + 19 = 55
 • Mandibular: 50 + 15 = 65

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Yorumlar

 • This was a very difficult extraction case of Class II subdivision with Class I molar over L't side and Class II molar over R't side
 • Severe crowding with canine block out
 • The Treatment plan is 1.5,2.4,3.5 extraction and pay attention to 3.3 during clinical monitoring due to unfavorable root axis
 • The patient was treated successfully within 17 months
 • Very good compliance

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: