Sınıf III
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Asimetrik arklar
,
Çapraşıklık

Ektrüzyon
,
Ekspansiyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 27
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Lite

Tanı özeti

 • Sınıf III
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Asimetrik arklar
 • Çapraşıklık

Kullanımı

 • Ekspansiyon
 • Ektrüzyon
 • IPR
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 1.4 (UR4), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 3.3 (LL3)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
Courtesy of Dr H. Ji 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
Refinement

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Class III relationship maintained
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 8 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 14 + 14 = 28
 • Mandibular: 14 + 14 = 28

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 10 days to 1 week

Yorumlar

 • Because congenital missing of #4.1, maintain Class III molar relationship of Rt. side to create functional anterior & canine guidance
 • I used IPR after alignment to minimize black triangle between the anterior teeth

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: