Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Derin kapanış
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Leveling curve of Spee
,
Elastikler: Dikey
,
İntrüzyon
,
Retraksiyon
,
Overtreatment

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 14
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Teen

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Derin kapanış
 • Asimetrik arklar
 • Maksiller orta hat sapması
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • İntrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Diş çekme (ekstraksiyon)
 • Retraksiyon
 • Elastikler: Dikey
 • Overtreatment
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 2.3 (UL3), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 1.1 (UR1), Lingual 1.1 (UR1), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2), Lingual 2.1 (UL1), Lingual 2.2 (UL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 3.3 (LL3)
 • Optimized deepbite attachments for anchorage (G5) on Buccal 2.5 (UL5)
 • First premolar extraction solution for maximum anchorage (G6) on Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 4.6 (LR6), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.5 (LL5), Buccal 3.6 (LL6), Buccal 3.7 (LL7)
 • Optimized extrusion attachments for molars (G7+) on Buccal 1.6 (UR6)
Courtesy of Dr X. Liu 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 30 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 51 + 28 + 14 = 93
 • Mandibular: 51 + 28 + 14 = 93

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 10 gün

Yorumlar

 • First premolar extraction solution for maximum anchorage(G6) to maintain Class I relationship and retract anterior teeth
 • Smart stage used for level curve of Spee
 • Power ridge used to control inclination of upper incisors
 • Wear aligner with chewy to correct anterior crossbite

Retention

 • Maxillary:
 • Mandibular: