Sınıf I
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Mesiyalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Diğer Ekstraksiyon

Teen case of the month

Dr X. Wang
Dr X. Wang

Dr. Quote: “Optimized results can be obtained with Invisalign by applying well designed incremental movements on the teeth. I feel that mesial movement, in this case, was much easier because of the existing third molar germs.
Thanks to Doctor Guan Xin’s support and the patient’s cooperation ·”

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 16
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Mesiyalizasyon
 • Ekspansiyon
 • İntrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Diş çekme (ekstraksiyon)
 • Retraksiyon
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 2.3 (UL3), Buccal 4.3 (LR3)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized multiplane (G4) on Buccal 2.2 (UL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 1.4 (UR4), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4)
 • Optimized support attachment on upper laterals (G7) on Buccal 2.2 (UL2)
Courtesy of Dr X. Wang 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 25 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 53 + 12 = 65
 • Mandibular: 63 + 7 = 70

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 7-10days

Yorumlar

 • The patient has four never interrupted wisdom teeth that were helpful for the mesialization of the upper and lower molars
 • We adjusted aligner change frequency according to teeth movement

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: