Class II div 2
,
Artmış overjet
,
Open bite
,
Asimetrik arklar
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
Ektrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Elastikler: Sınıf III
,
Elastikler: Dikey
Courtesy of Dr. S. Okano, 2019
Award 2020 Peer Review Award
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 22
 • Gender: female
 • Invisalign Submission Option: Full

Total Treatment Time

 • 18 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 23 + 51 = 74
 • Mandibulary: 23 + 51 = 74

Aligner Wear time

 • 5 - 7 days

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Overjet iyileştirildi
 • Significant improvement ofoverbite
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • To improve the open bite we aligned and coordinated the arches, which proved to be very effective
 • The initial treatment plan aimed at mandibular advancement to improve Class II
 • The rotations solved the occlusal interference
 • To further improve Class II we used sequential distalization in the additional aligners
 • We continued using Class II elastics (3/16 inch, 4.5 or 6.5 OZ)  from stage 1 in the additional aligners

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390