Ön Restoratif
,
Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Artmış overjet
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Restoratif
,
Elastikler: Sınıf II
,
Leveling curve of Spee
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
First premolar extraction
,
IPR
,
Boşluk Kapatma

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 38
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Restoratif
 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Artmış overjet
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
 • Ön Restoratif

Kullanımı

 • Ekspansiyon
 • İntrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • Diş çekme (ekstraksiyon)
 • Retraksiyon
 • Birinci Küçük Azı Dişi ekstraksiyonu
 • IPR
 • Boşluk Kapatma
 • Elastikler: Sınıf II
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 3.4 (LL4)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 4.5 (LR5)
 • Pressure areas (G5) on Lingual 1.1 (UR1), Lingual 2.1 (UL1), Lingual 4.1 (LR1), Lingual 4.2 (LR2), Lingual 4.3 (LR3), Lingual 3.1 (LL1), Lingual 3.2 (LL2), Lingual 3.3 (LL3)
 • First premolar extraction solution for maximum anchorage (G6) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 1.6 (UR6), Buccal 1.7 (UR7), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 2.6 (UL6), Buccal 2.7 (UL7)
Courtesy of Dr. D. She 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overjet iyileştirildi
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 29 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 70 + 14 = 84
 • Mandibular: 70 + 30 = 100

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 7~10 days

Yorumlar

 • We used the G6 First premolar extraction solution in the upper arch
 • 1.8, 2.8 and the bridge of 2.5-2.7 helped to increase the anchorage
 • Lower incisors were intruded before the intrusion of lower canines
 • Implant for tooth 4.6 after aligner treatment
 • Crowns and veneers for the upper and lower anterior, to change the color and shape of the teeth

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: