Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Maksiller orta hat sapması
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Distalizasyon
,
Leveling curve of Spee
,
Ektrüzyon
,
İntrüzyon
,
TADs

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 24
 • Cinsiyeti: erkek
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Maksiller orta hat sapması
 • Mandibular orta hat sapması
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Distalizasyon
 • Ektrüzyon
 • İntrüzyon
 •  Spee Eğrisini Düzleştirme
 • TADs
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 2.4 (UL4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 4.4 (LR4)
 • Multi-tooth extrusion attachments (G4) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2)
Courtesy of Dr. Z. Xu 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 16 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 60
 • Mandibular: 60

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 7-10 days

Yorumlar

 • Moderate crowding of upper and lower dentition with upper right lateral incisor crossbite was treated using clear aligners, associated with implant anchorage
 • In this case, the crowding was resolved through molar distalization, thus alignment of upper and lower dentition was completed successfully
 • By combining implant anchorage, we have accelerated tooth movements, moving both the first premolar and the second premolar together, as well as canines and incisors

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: