Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Derin kapanış
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar
,
Ön Restoratif

Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
Diğer Ekstraksiyon
,
IPR
,
Restoratif
,
İmplantlar

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 56
 • Cinsiyeti: erkek
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Derin kapanış
 • Dar Ark
 • Asimetrik arklar
 • Maksiller orta hat sapması
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar
 • Ön Restoratif

Kullanımı

 • Ekspansiyon
 • Proklinasyon
 • Diş çekme (ekstraksiyon)
 • Retraksiyon
 • IPR
 • Restoratif
 • İmplantlar
 • Power Ridge Özelliği (G3)
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 1.4 (UR4), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 2.2 (UL2), Buccal 4.1 (LR1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.5 (UR5), Buccal 4.5 (LR5)
 • Optimized deepbite attachments for anchorage (G5) on Buccal 2.4 (UL4)
Courtesy of Dr. R. Lie 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 11 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 18 + 24 = 42
 • Mandibular: 18 + 24 = 42

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Yorumlar

 • The upper right central incisor was extracted prior to the commencement of orthodontic treatment
 • The desired outcome was achieved by a combination of arch expansion in the upper arch and retraction of the lower anterior teeth
 • The space for the missing upper right central incisor was planned to the same dimension as the upper left central incisor
 • Interproximal enamel reduction was performed in the lower arch for relieve of crowding and for retraction of the anterior teeth
 • Lingual root torque was added to the lower incisors for control of the root inclination during retraction

Alıkoyma

 • Maxillary:
 • Mandibular: