Sınıf I
,
Artmış overjet
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

 Spee Eğrisini Düzleştirme
,
Ekspansiyon
,
IPR
Courtesy of Dr. N. Rujeerapaiboon, 2019
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 22
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 22 + 18 = 40
 • Mandibulary: 25 + 14 = 39

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Other clear
 • Mandibular: Other clear

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Orta hatlar çakışık
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Expansion of the posterior teeth to correct narrow maxillary arch
 • Intrusion of upper incisors to correct the smile line and deep bite with the help of precision bite ramps
 • Overcorrection for expansion and intrusion was needed

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

ClinCheck tedavi planı

Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged

Smartforce features

 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 2.3 (UL3), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.3 (UR3)
 • Optimized deepbite attachments for anchorage (G5) on Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.4 (LL4)
 • Precision bite ramp (G5) on Lingual 1.1 (UR1), Lingual 1.2 (UR2), Lingual 2.1 (UL1), Lingual 2.2 (UL2)
Download ADF files:
İlk
ek hizalayıcılar