Sınıf I
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Ekspansiyon
,
Proklinasyon
,
IPR

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 44
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Orta Hat Kayması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Ekspansiyon
 • Proklinasyon
 • IPR
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.3 (LL3), Buccal 3.4 (LL4), Buccal 3.5 (LL5)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 1.3 (UR3)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 4.1 (LR1), Buccal 4.2 (LR2), Buccal 3.1 (LL1), Buccal 3.2 (LL2)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 2.3 (UL3), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 4.3 (LR3)
 • Optimized deepbite attachments for anchorage (G5) on Buccal 4.4 (LR4)
 • Pressure areas (G5) on Lingual 4.1 (LR1), Lingual 4.2 (LR2), Lingual 4.3 (LR3), Lingual 3.1 (LL1), Lingual 3.2 (LL2), Lingual 3.3 (LL3)
Courtesy of Dr. M. Aiemkrasin 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 22 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 34 + 12 + 11 = 57
 • Mandibular: 34 + 17 + 16 = 67

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 1 hafta

Yorumlar

 • Excellent patient cooperation
 • We corrected the crowding by gaining space through expansion and IPR

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera retainer
 • Mandibular: Vivera retainer