Sınıf II böl 1
,
Artmış overjet
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Çapraşıklık

Distalizasyon
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Elastikler: Dikey
Courtesy of Dr. C. I Chen, 2019
Before picture of treatment

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 29
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 28 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 62 + 22 = 84
 • Mandibulary: 48 + 13 = 61

Aligner Wear time

 • 1 hafta

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera retainer
 • Mandibular: Vivera retainer

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Sequential Distalization to achieve Class I relationship
 • Correct deep bite with a staged intrusion
 • Established occlusal contacts with the help of vertical and Class II elastics

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390