Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Open bite
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Elastikler: Dikey
,
Ektrüzyon
,
Ekspansiyon
,
IPR

Yakın Plan Tedavi

Dr. K. Ueda
Dr. K. Ueda

We would like to thank Dr. Ueda for this Anterior open bite case with an amazing treatment outcome that was achieved within 12 months.

Dr. Quote: “I’m honored to share this case with my peers. I believe this case shows the potential of what you can achieve with Invisalign treatment.”

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 34
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Teen

Tanı özeti

 • Sınıf I
 • Anterior Çapraz Kapanış
 • Açık kapanış
 • Asimetrik arklar
 • Maksiller orta hat sapması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Ekspansiyon
 • Ektrüzyon
 • IPR
 • Elastikler: Dikey
 • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 3.4 (LL4)
 • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 1.2 (UR2), Buccal 2.2 (UL2), Buccal 2.3 (UL3)
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 3.1 (LL1)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 1.3 (UR3), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 4.4 (LR4), Buccal 4.5 (LR5), Buccal 3.3 (LL3)
 • Optimized deepbite attachments for anchorage (G5) on Buccal 1.4 (UR4), Buccal 1.5 (UR5), Buccal 2.4 (UL4), Buccal 2.5 (UL5), Buccal 3.5 (LL5)
 • Pressure areas (G5) on Lingual 4.2 (LR2), Lingual 3.2 (LL2)
Courtesy of Dr. K. Ueda 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 12 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 24 + 11 = 35
 • Mandibular: 24 + 11 = 35

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • 10 gün

Yorumlar

 • The shape of the arches was improved with expansion and IPR
 • We achieved to improve the overjet and overbite significantly
 • Vertical elastics were used in the last month of the initial treatment

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera retainer
 • Mandibular: Vivera retainer