Sınıf III
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Deep bite
,
Dar Ark
,
Asimetrik arklar
,
Maksiller orta hat sapması
,
Mandibular orta hat sapması
,
Orta Hat Kayması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar
,
Boşluk
,
Diyastema

Distalizasyon
,
Mesiyalizasyon
,
 Spee Eğrisini Düzleştirme
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
IPR
,
Faz II tedavisi
,
Elastikler: Sınıf III
Courtesy of Dr. K. Malekian, 2019
Award 2020 Peer Review Award
Before picture of treatment

Yakın Plan Tedavi

Dr. K. Malekian

We would like to thank Dr. Malekian for this Class III case submission, that provides an almost step by step insight into the excellent treatment planning with a great treatment end result.

Dr. K. Malekian

Treatment Summary

Patient Information

 • Age: 31
 • Gender: female
 • Invisalign Treatment Option: Invisalign Full

Total Treatment Time

 • 20 ay

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 62 + 17 = 79
 • Mandibulary: 62 + 17 = 79

Aligner Wear time

 • Progressive Aligner Change: 14 Days- 10 Days- 7 Days.

Alıkoyma

 • Maxillary: Vivera retainer
 • Mandibular: Vivera retainer

Results achieved

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Sınıf I ilişkisi korundu
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
 • Normal overjet and overbite achieved
 • Derin kapanış iyileştirildi
 • Overjet iyileştirildi
 • Significant improvement ofoverbite
 • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Curve of Spee leveled
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Ark biçimi iyileştirildi
 • Aesthetic smile linewas achieved
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
 • Harmonik arklar elde edildi

Yorumlar

 • Maxilla arch expansion
 • Mesialization of upper arch: molars, premolars, canine
 • Sequential lower arch distalization: molars, premolars, canine & incisors ( total distalization 3.25mm )
 • Full-time class iii elastics wear
 • Full-time aligner wear
 • Sequential attachments at lower molars: at the stage, the lower molars finish distalization a 4mm beveled attachment is placed at the buccal surface of the lower molars to increase anchorage
 • Lingual beveled attachments placed at the lingual surface of lower incisors
 • Retraction and simultaneous lingual root torque of lower incisors during lower arch sequential distalization
 • The lower reversed curve of Spee flattened
 • Multiple rotations were aligned with optimized rotation attachments: ur5, ur4, ul4
 • Spacing and diastema were closed at upper incisors

Images

Initial and final

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left

İlerleme

Click to compare enlarged
upper
lower
right
front
left
İlkSon
Before picture of treatment
After picture of treatment
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged
Thumbnail, click to compare enlarged Thumbnail, click to compare enlarged

Radyogramlar

İlk Son
Click to compare enlarged396
Click to compare enlarged390