Sınıf II böl 1
,
Mandibular orta hat sapması
,
Çapraşıklık
,
Rotasyonlar

Elastikler: Sınıf II
,
Mesiyalizasyon
,
Retraksiyon
,
First premolar extraction
,
Diğer Ekstraksiyon

Tedavi bilgileri

 • Yaş: 13
 • Cinsiyeti: kadın
 • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign Full

Tanı özeti

 • Sınıf II böl 1
 • Mandibular orta hat sapması
 • Çapraşıklık
 • Rotasyonlar

Kullanımı

 • Mesiyalizasyon
 • Diş çekme (ekstraksiyon)
 • Retraksiyon
 • Birinci Küçük Azı Dişi ekstraksiyonu
 • Elastikler: Sınıf II
 • Power ridge feature (G3) on Buccal 2.1 (UL1)
 • Optimized root control attachments (G4) on Buccal 2.2 (UL2), Buccal 4.3 (LR3), Buccal 3.3 (LL3)
Courtesy of Dr. J. Xiao 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Son
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
İlerleme
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk
ek hizalayıcılar

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

 • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
 • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
 • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
 • Orta hatlar çakışık
 • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
 • Arklar hizalandı ve koordine edildi
 • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
 • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
 • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

 • 32 months

Hizalayıcı sayısı

 • Maxillary: 37 + 51 = 88
 • Mandibular: 37 + 51 = 88

Hizalayıcı aşınma zamanı

 • initial aligners 2 weeks, additional aligners 7-10 days

Yorumlar

 • The Invisalign aligners was a good choice for space closure and alignment, but the vertical relationship was at risk
 • At the end of the initial treatment, we could see an overbite
 • We used one refinement to intrude the incisors and simultaneous overcorrection of anterior
 • Power ridges were used to control the inclination of the upper central incisors and lower incisors
 • After the refinement, all treatment goals were achieved and the patient gained a beautiful profile

Alıkoyma

 • Maxillary: Other clear
 • Mandibular: Other clear