Sınıf I
,
Anterior Çapraz Kapanış
,
Kenardan kenara kapanış
,
Dar Ark
,
Posterior Çapraz Kapanış
,
Asimetrik arklar
,
Boşluk
,
Diyastema

Faz I tedavisi / Önleyici
,
Elastikler: Sınıf III
,
Leveling curve of Spee
,
İntrüzyon
,
Ekspansiyon
,
Retraksiyon
,
Proklinasyon
,
Boşluk Kapatma

Tedavi bilgileri

  • Yaş: 8
  • Cinsiyeti: erkek
  • Invisalign Tedavi Seçenekleri: Invisalign First

Tanı özeti

  • Sınıf I
  • Anterior Çapraz Kapanış
  • Kenardan kenara kapanış
  • Dar Ark
  • Posterior Çapraz Kapanış
  • Asimetrik arklar
  • Boşluk
  • Diyastema

Kullanımı

  • Ekspansiyon
  • İntrüzyon
  •  Spee Eğrisini Düzleştirme
  • Proklinasyon
  • Retraksiyon
  • Boşluk Kapatma
  • Elastikler: Sınıf III
  • Faz I tedavisi / Önleyici
  • Optimized rotation attachment (G3) on Buccal 4.3 (LR3), Buccal 2.e (ULe)
  • Optimized extrusion attachment (G3) on Buccal 4.2 (LR2), Buccal 1.c (URc), Buccal 2.c (ULc)
  • Power ridge feature (G3) on Buccal 1.1 (UR1), Buccal 2.1 (UL1), Buccal 3.2 (LL2)
  • Optimized multiplane (G4) on Buccal 3.6 (LL6)
  • Pressure areas (G5) on Lingual 3.2 (LL2), Lingual 3.3 (LL3)
  • Conventional bite ramp on Lingual 4.1 (LR1), Lingual 3.1 (LL1)
  • Optimized expansion support attachment (Phase 1) on Buccal 4.6 (LR6), Buccal 1.d (URd), Buccal 1.e (URe), Buccal 4.d (LRd), Buccal 4.e (LRe), Buccal 3.d (LLd), Buccal 3.e (LLe)
Courtesy of Dr. K. Malekian 2019

Fotoğraflar

Click to compare enlarged
upper
İlk
lower
right
front
left
Click to compare enlarged
upper
Final of Phase I
lower
right
front
left

Radyogramlar

ClinCheck tedavi planı

video anterior
video right-left
video upper-lower
Download ADF files
İlk

Tedavi özeti

Elde edilen sonuçlar

  • Sınıf I ilişkisine ulaşıldı
  • Sınıf I ilişkisi korundu
  • Her iki tarafta işlevsel köpekdişi kılavuzu
  • Anterior çapraz kapanış düzeltildi
  • Posterior çapraz kapanış düzeltildi
  • Normal overjet ve overbite’a ulaşıldı
  • Derin kapanış iyileştirildi
  • Overjet iyileştirildi
  • Overbite’ın önemli ölçüde iyileştirilmesi
  • Overjet’in önemli ölçüde iyileştirilmesi
  • Orta hatlar çakışık
  • Kesici dişlerin düzgün eksenel inklinasyonu
  • Curve of Spee leveled
  • Arklar hizalandı ve koordine edildi
  • Derotasyonla her iki arkın hizalanması
  • Ark biçimi iyileştirildi
  • Estetik gülümseme hattına ulaşıld
  • Vakanın tüm tedavi hedeflerine erişildi
  • Harmonik arklar elde edildi

Ay olarak toplam tedavi süresi

  • 8 ay

Hizalayıcı sayısı

  • Maxillary: 28
  • Mandibular: 28

Hizalayıcı aşınma zamanı

  • Progressive Aligner Change Interval: 14 Days- 10 Days- 7 Days

Yorumlar

  • Sequential expansion of upper and lower 1st molars followed by expansion of primary molars and canines: dental crossbite of primary canines corrected (53 and 63)
  • Retraction of lower central teeth: LR1 and LL1
  • Proclination of upper central teeth: UR1 and UL1 : anterior dental crossbite corrected
  • Proclination of upper primary lateral teeth: 52 and 62: anterior dental crossbite corrected
  • Significant improve overjet and overbite
  • ClinCheck Pro features: 0.8mm space was created at mesial and distal of lower primary canines for the future permanent canines: LL3 and LR3
  • ClinCheck Pro features: 1.4mm space was created at mesial and distal of upper primary canines for the future permanent canines: UR3 and UL3

Alıkoyma

  • Maxillary: Vivera retainer
  • Mandibular: Vivera retainer